Sektorowa Rama Kwalifikacji – Zintegrowany System Szkolenia Instruktorów Żeglarstwa

Sektorowe Ramy Kwalifikacji to uszczegółowienie Polskiej Ramy Kwalifikacji i metoda na opisanie w spójny sposób kwalifikacji branżowych, w tym przypadku sportowych. Uwolnienie zawodu instruktora sportu, trenera, spowodowało wiele zamieszania w uzyskiwania kwalifikacji instruktorskich, trenerskich i wymaga uporządkowania. 15 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Na wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) czekało wiele osób. Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji.

Tematyka pSektorowej Ramy Kwalifikacji – Zintegrowanego Systemu Szkolenia Instruktorów Żeglarstwa, podczas targów BOATEX 2018, omówi Katarzyna Domańska.

17855236_10210937962018705_1260116116545

[ Wstecz ]
Współpraca Medialna